bg

6 September, 2019

Hồ Bơi Ngoài Trời

Địa điểm: Ngoài trời – ở giữa khu nghỉ mát.

Mở cửa: 06h00 – 22h00

Ghi chú: Chỉ có khăn màu xanh dương được sử dụng tại hồ bơi.

Lưu ý: không có nhân viên làm nhiệm vụ cứu hộ và Khách sạn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thương tích hoặc tai nạn nào có thể xảy ra tại hoặc xung quanh khu vực bể bơi. Trẻ em phải luôn đi cùng người lớn.

thông tin