bg

6 September, 2019

Hồ Bơi Ngoài Trời

Địa điểm: Ngoài trời tại trung tâm của khu nghỉ mát.

Mở cửa: 06h00 – 22h00

Ghi chú: Chỉ có khăn màu xanh lá cây được sử dụng tại hồ bơi.

Xin lưu ý rằng không có nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào và Khách sạn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thương tích hoặc tai nạn nào có thể xảy ra tại hoặc xung quanh khu vực bể bơi. Trẻ em phải luôn đi cùng người lớn.

thông tin